ติดต่อโรงเรียน


Our Location

22/1 ซ.พหลโยธิน 37

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์: 02 930 3497, 02 930 2312, 02 930 2313

โทรสาร: 02 930 3498

E-mail: info@attamit.ac.th

Other Contacts

โทรศัพท์ประตูหน้าโรงเรียน: 084 917 2515

โทรศัพท์ประตูหลังโรงเรียน: 098 261 8145