รับสมัครนักเรียน
ปีการศึกษา 2557

 

 • ระดับอนุบาล เตรียมอนุบาล ถึงอนุบาลปีที่ 3
  สอนแนวบูรณาการ วิชาภาษาอังกฤษ
  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศิลปะ
  สอนเป็นภาษาอังกฤษ
 • ระดับประถมศึกษา ประถมปีที่ 1 - 6
  เน้นวิชาภาษาอังกฤษ
  เรียนภาษาอังกฤษสัปดาห์ละ 12
  ชั่วโมง เรียนกับอาจารย์ชาวต่างประเทศ 9 ชั่วโมง
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาปีที่
  1 - 3 เรียนภาษาอังกฤษ
  กับอาจารย์ชาวต่างประเทศ
  สัปดาห์ละ 8 ชั่วโมง
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาปีที่
  4 - 6 เรียน 3 ภาษา (ภาษาไทย
  ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส)


ปฏิทินโรงเรียน

 

1 พฤษภาคม 2557 (วันพฤหัสบดี)
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 นักเรียนชั้นอนุบาล 1


5 พฤษภาคม 2557 (วันจันทร์)
วันหยุด (วันฉัตรมงคล)


6 พฤษภาคม 2557 (วันอังคาร)
เปิดเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1


13 พฤษภาคม 2557 (วันอังคาร)
วันหยุด (วันวิสาขบูชา)


19 พฤษภาคม 2557 (วันจันทร์)
เปิดเรียนชั้นอนุบาล 2 เปิดเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2


20 พฤษภาคม 2557 (วันอังคาร)
เปิดเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3


21 พฤษภาคม 2557 (วันพุธ)
เปิดเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5


22 พฤษภาคม 2557 (วันพฤหัสบดี)
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ทุกระดับชั้น ชั้นอนุบาล 1-3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6


รายงานผลการเรียน
ทางอินเตอร์เน็ท


โรงเรียนอรรถมิตร ยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า
นักเรียนสามารถตรวจดู ผลสอบได้ทางเว็บไซท์
โดยการลงชื่อเข้าสู่ระบบ


ชื่อผู้ใช้ :


รหัสผ่าน :
โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ (BBS)


คลิกที่นี่ โรงเรียนในเครือ
โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ สองภาษา


ข่าว

ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ป.6 ที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ และได้คะแนนสูงในวิชาอื่นๆในการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556 ....

ขอแสดงความยินดี
เด็กหญิงพัชรนันท์ งามขจรวิวัฒน์ ได้รับรางวัลชมเชย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2555 เพื่อค้นหาอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์( 3rd THAILAND MATHEMATICS CONTEST) ....

ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2556 (รอบระดับประเทศ) ระดับประถมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ....

ขอแสดงความยินดี
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสาธิตต่างๆดังนี้ ....

ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงอันดับที่ 1-3 ของเขตจตุจักร ประเภทคะแนนรวม (5 วิชาแรก) ในการสอบ Pre-Gifted ประจำปีการศึกษา 2556 ของชมรมบัณฑิตแนะแนว ดังนี้ ....

ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ชนะการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์นักเรียนโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2556 หัวข้อ “พลังเด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน”ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2556 ดังนี้ ....

ขอแสดงความยินดี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2556 ดังนี้ ....

โรงเรียนอรรถมิตรได้รับเหรียญทอง O-NET ชั้น ป.6
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้คัดเลือกโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2554 ....