รับสมัครนักเรียน
ปีการศึกษา 2557

 

 • ระดับอนุบาล เตรียมอนุบาล ถึงอนุบาลปีที่ 3
  สอนแนวบูรณาการ วิชาภาษาอังกฤษ
  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศิลปะ
  สอนเป็นภาษาอังกฤษ
 • ระดับประถมศึกษา ประถมปีที่ 1 - 6
  เน้นวิชาภาษาอังกฤษ
  เรียนภาษาอังกฤษสัปดาห์ละ 12
  ชั่วโมง เรียนกับอาจารย์ชาวต่างประเทศ 9 ชั่วโมง
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาปีที่
  1 - 3 เรียนภาษาอังกฤษ
  กับอาจารย์ชาวต่างประเทศ
  สัปดาห์ละ 8 ชั่วโมง
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาปีที่
  4 - 6 เรียน 3 ภาษา (ภาษาไทย
  ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส)


ปฏิทินโรงเรียน

 

1-31 ตุลาคม 2557
ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557


1 ตุลาคม 2557 (วันพุธ)
ประกาศผลสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6


2 ตุลาคม 2557 (วันพฤหัสบดี)
สอบแก้ตัวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6


6 – 24 ตุลาคม 2557
October Camp


23 ตุลาคม 2557 (วันพฤหัสบดี)
วันหยุด (วันปิยมหาราช)


3 พฤศจิกายน 2557 (วันจันทร์)
วันเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557


รายงานผลการเรียน
ทางอินเตอร์เน็ท


โรงเรียนอรรถมิตร ยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า
นักเรียนสามารถตรวจดู ผลสอบได้ทางเว็บไซท์
โดยการลงชื่อเข้าสู่ระบบ


ชื่อผู้ใช้ :


รหัสผ่าน :
โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ (BBS)


คลิกที่นี่ โรงเรียนในเครือ
โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ สองภาษา


ข่าว

ขอแสดงความยินดี
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาไทยนักเรียนโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เมื่อวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557 ....คลิกดูรายละเอียด

ขอแสดงความยินดี
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ....คลิกดูรายละเอียด

ขอแสดงความยินดี
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาไทยนักเรียนโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา กลุ่ม 12 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2557 ....คลิกดูรายละเอียด

นักเรียนอรรถมิตรได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ จากการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ของกรุงเทพมหานคร ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี 2557 ....คลิกดูรายละเอียด

ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2557 (ระดับประเทศ) วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ....คลิกดูรายละเอียด

ขอแสดงความยินดี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 ดังนี้ ....คลิกดูรายละเอียด

ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับ คณิต สุทธิประเสริฐ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2557 ....คลิกดูรายละเอียด

ขอแสดงความยินดี
ในวันไหว้ครูปีการศึกษา 2557 ซึ่งตรงกับวันที่ 19 มิถุนายน 2557 อาจารย์รัตนา วศินระพีได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม และสอบได้คะแนนสูงสุดในแต่ละระดับชั้น ในปีการศึกษา 2556 ....คลิกดูรายละเอียด

ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ป.6 ที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ และได้คะแนนสูงในวิชาอื่นๆในการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556 ....คลิกดูรายละเอียด

ขอแสดงความยินดี
เด็กหญิงพัชรนันท์ งามขจรวิวัฒน์ ได้รับรางวัลชมเชย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2555 เพื่อค้นหาอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์( 3rd THAILAND MATHEMATICS CONTEST) ....คลิกดูรายละเอียด

ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2556 (รอบระดับประเทศ) ระดับประถมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ....คลิกดูรายละเอียด